in

1861’de İç Savaş Başladığında Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Serbest Siyahiler: Freedman

Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihine damgasını vuran İç Savaş, sadece bir askeri çatışma olmaktan öteye geçmiş, toplumsal ve demografik yapıyı da kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Bu dönemde, özgür siyahiler veya “Freedmen” olarak bilinen serbest siyahilerin durumu, Amerikan tarihinin önemli ve hassas konularından biridir. 1861 yılında, İç Savaş’ın patlak verdiği dönemde, Amerika’da kaç serbest siyahi yaşadığını ve bu insanların toplum içindeki konumunu anlamak, tarihin bu karmaşık dönemine daha derin bir bakış sunacaktır.

Serbest Siyahilerin Demografik Durumu

group freedmen richmond va8593624164581113302

1861 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan serbest siyahilerin sayısı hakkında net bir rakam vermek zor olsa da, çeşitli kaynaklar ve araştırmalar bu sayının yaklaşık 250,000 civarında olduğunu göstermektedir. Bu rakam, o dönemde Amerika’da yaşayan toplam siyahi nüfusun küçük bir kısmını oluştursa da, serbest siyahilerin toplumsal ve ekonomik hayattaki etkisi büyük olmuştur.

Serbest siyahiler, kölelikten kurtulmuş veya özgür doğmuş bireylerdi. Bu insanlar, çoğunlukla Kuzey eyaletlerinde yaşamakta ve çeşitli mesleklerde çalışmaktaydılar. Ancak, Güney eyaletlerinde de belirli bir serbest siyahi nüfus bulunmaktaydı. Serbest siyahilerin çoğu tarım, inşaat, hizmet sektörü ve zanaatkârlık gibi alanlarda çalışarak hayatlarını idame ettiriyordu.

Serbest Siyahilerin Karşılaştığı Zorluklar

freedmens bureau245435739702053566

Serbest siyahiler, özgür olmalarına rağmen pek çok toplumsal ve yasal engelle karşı karşıya kalmışlardır. Amerika’nın birçok eyaletinde, siyahiler için ayrımcı yasalar ve düzenlemeler mevcuttu. Bu yasalar, serbest siyahilerin eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik fırsatlar gibi temel haklardan mahrum kalmalarına neden olmuştur. Örneğin, bazı eyaletlerde serbest siyahilerin belirli işlerde çalışması veya mülk sahibi olması yasaklanmıştı.

Bu zorluklara rağmen, serbest siyahiler kendi topluluklarını oluşturarak dayanışma içinde yaşamış ve birbirlerine destek olmuşlardır. Özellikle Kuzey eyaletlerinde, serbest siyahiler çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kiliseler aracılığıyla örgütlenmiş, eğitim ve ekonomik kalkınma için çaba göstermişlerdir.

Eğitim ve Kültürel Hayat

185323017583461377777311

Eğitim, serbest siyahilerin yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Birçok serbest siyahi, çocuklarının eğitim alabilmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Kuzey eyaletlerinde, serbest siyahiler tarafından kurulan okullar ve eğitim kurumları, siyahi çocuklara eğitim imkânı sunmuştur. Bu okullar, geleceğin siyahi liderlerini ve entelektüellerini yetiştirmiştir.

Kültürel anlamda da serbest siyahiler, kendi kimliklerini ve geleneklerini koruyarak Amerikan toplumuna önemli katkılarda bulunmuşlardır. Müzik, edebiyat ve sanat gibi alanlarda serbest siyahilerin eserleri, Amerika’nın kültürel zenginliğinin bir parçası olmuştur. Bu dönemde, siyahi yazarlar ve sanatçılar, kölelik karşıtı hareketin de önemli figürleri arasında yer almıştır.

Siyasal Katılım ve Hak Arayışı

memphisoffice 03148297609222137822

Serbest siyahiler, siyasal alanda da aktif olmuş ve haklarını savunmak için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. İç Savaş öncesinde, kölelik karşıtı hareketin (abolitionist movement) önemli destekçileri arasında yer alan serbest siyahiler, köleliğin kaldırılması için mücadele etmişlerdir. Bu dönemde, Frederick Douglass gibi önde gelen siyahi liderler, kölelik karşıtı söylemleriyle büyük etki yaratmışlardır.

Siyasal katılım konusunda, serbest siyahilerin oy kullanma ve siyasal temsil hakları, eyaletler arasında büyük farklılıklar göstermiştir. Kuzey eyaletlerinde bazı serbest siyahiler oy kullanma hakkına sahipken, Güney eyaletlerinde bu hak tamamen reddedilmiştir. Bu durum, serbest siyahilerin tam anlamıyla özgür bir vatandaş olarak kabul edilmediğinin bir göstergesi olmuştur.

İç Savaş ve Sonrası

freedmens bureau 001 1811x10805897096468232723663 1

İç Savaş’ın başlamasıyla birlikte, serbest siyahiler de savaşın etkilerini derinden hissetmişlerdir. Birçok serbest siyahi, Birlik Ordusu’na katılarak savaşta aktif rol almıştır. Bu dönemde, serbest siyahilerin savaşta gösterdikleri cesaret ve fedakârlık, Amerikan toplumunda önemli bir saygı uyandırmıştır.

Savaşın sonunda, köleliğin kaldırılmasıyla birlikte serbest siyahilerin sayısı hızla artmıştır. 1865 yılında, İç Savaş’ın sona ermesi ve 13. Anayasa Değişikliği’nin kabul edilmesiyle, Amerika’da yaşayan tüm siyahiler yasal olarak özgür hale gelmiştir. Bu durum, serbest siyahilerin toplumsal ve ekonomik hayattaki konumunu da güçlendirmiştir.

Sonuç

220px

1861 yılında, İç Savaş’ın başladığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yaklaşık 250,000 serbest siyahi, özgür olmalarına rağmen birçok zorlukla karşı karşıya kalmışlardır. Eğitim, kültürel hayat, siyasal katılım ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda önemli başarılar elde eden serbest siyahiler, Amerikan tarihinin önemli aktörleri arasında yer almışlardır. İç Savaş ve sonrasında köleliğin kaldırılmasıyla birlikte, serbest siyahilerin yaşam koşulları ve toplumsal konumları büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişim, Amerika’nın toplumsal yapısının ve tarihinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.


Sıkça Sorulan Sorular

 1. Serbest siyahiler kimlerdir?
  Serbest siyahiler, kölelikten kurtulmuş veya özgür doğmuş siyahiler olarak tanımlanır. 1861’de Amerika’da yaşayan yaklaşık 250,000 serbest siyahi bulunmaktaydı.
 2. Serbest siyahiler hangi mesleklerde çalışıyordu?
  Çoğunlukla tarım, inşaat, hizmet sektörü ve zanaatkârlık gibi alanlarda çalışıyorlardı. Kuzey eyaletlerinde ise daha çeşitli mesleklerde bulunabiliyorlardı.
 3. Serbest siyahiler eğitim alabiliyor muydu?
  Evet, özellikle Kuzey eyaletlerinde serbest siyahiler tarafından kurulan okullar ve eğitim kurumları mevcuttu. Bu okullar, siyahi çocuklara eğitim imkânı sunuyordu.
 4. Serbest siyahiler İç Savaş’a katıldı mı?
  Evet, birçok serbest siyahi, Birlik Ordusu’na katılarak İç Savaş’ta aktif rol aldı. Savaşta gösterdikleri cesaret ve fedakârlık, toplumda büyük saygı uyandırdı.
 5. İç Savaş sonrası serbest siyahilerin durumu nasıl değişti?
  İç Savaş’ın sona ermesi ve 13. Anayasa Değişikliği ile Amerika’daki tüm siyahiler yasal olarak özgür hale geldi. Bu durum, serbest siyahilerin toplumsal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirdi.

Freedmen’s fotoğraflarına bakmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız galeri: Freedmen’s ( Freedman) Galerisi


Okusana.ORG sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.